Lichaamsgerichte psychotherapie (E.E.N.®Therapie)

Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

is een Lichaamsgerichte Psychotherapie dit is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. (bron: wikipedia)

E.E.N ® therapie staat voor:

Eclectisch betekent letterlijk: verschillende denkvormen/werkwijzen/stijlen/motieven versmelten tot iets nieuws, daarbij het beste uitkiezend. Eclectische therapie houdt in dat je verschillende behandelwijzen combineert om zo het best mogelijke resultaat te behalen voor de cliënten, zodat deze weer verder kan met nieuwe inzichten.

Energetisch betekent dat ik werk met energie. Alles wat er is, bestaat uit energie. En omdat energie constant in beweging is, heeft alles invloed op elkaar. In de E.E.N. therapie beschouwen we ziektes en kwalen als een verstoring van het energie-evenwicht. De behandeling is erop gericht om energieblokkades en -tekorten op te sporen en te herstellen, zodat er weer evenwicht ontstaat.

Natuurgeneeskunde is de verzamelnaam voor geneeswijzen die vertrouwen op het zelfgenezend vermogen van het lichaam, en gebruikmaken van methoden en technieken uit de natuur. In de natuurgeneeskunde is de behandeling erop gericht het zelfbeschermend en zelfgenezend proces te stimuleren.

Dit samen vormt een mooi geheel: E.E.N.® Therapie.

Behandeling op maat

E.E.N.® Therapie zorgt voor bijzondere mogelijkheden, omdat per persoon een uniek beeld naar boven komt. Het gaat in deze therapie niet zozeer om 'het probleem' maar om de oorzaak of oorzaken. Deze proberen we inzichtelijk te maken. Vervolgens gaan we proberen de oorzaak weg te nemen, zodat het 'probleem' zich zal oplossen. Met andere woorden: we bestrijden geen symptomen maar pakken de oorzaak aan.

Invalshoeken voor E.E.N.® therapie

E.E.N.® Therapie baseert zich op verschillende invalshoeken, waaronder:

Drie geneeskundige systemen: 

 • Oosterse geneeskunde: gericht op bewustzijnsniveau;
 • Chinese geneeskunde: gericht op energetisch/emotioneel niveau;
 • Westerse geneeskunde: gericht op het in balans brengen van lichaam en geest.

De nog oudere volksgeneeskunde:

 • Tibetaanse geneeskunde: gaat uit van de gezondheid van de gehele mens, gericht op balans van het lichaam;
 • Egyptische geneeskunde: richt zich meer op bewustzijnsniveau.

Therapievormen

Tijdens mijn behandelingen maak ik gebruik van:

 • (Voet)Reflexzonetherapie: de basis van al mijn behandelingen;
 • Kleurentherapie;
 • Edelsteentherapie;
 • Ankh therapie;
 • Bloesemtherapie;
 • Celzout-therapie;
 • Ademhalingstherapie;
 • Ontspanningstherapie;
 • Kliertherapie;
 • Vergevingstherapie.

De eerste behandeling start ik altijd met een anamnese en diversen testen. Zo probeer ik een goed beeld te krijgen van jouw situatie en vraag, zodat ik gericht aan de oplossing kan gaan werken.