Niet tevreden?

 

Als je niet tevreden bent

Als je ontevreden bent over mijn behandeling, vind ik het fijn als je dit met mij bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand. Als ik weet waarover je ontevreden bent, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. 

Vind je het moeilijk je onvrede onder woorden te brengen? Zet het dan op papier en leg dit aan mij voor. Ik zal altijd mijn best doen me in jouw situatie te verplaatsen en jouw klacht te begrijpen.

Als we er samen niet uit komen

Komen we er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met jou wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor jouw klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Klachtenfunctionaris

Je kunt je wenden tot de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging, in dit geval de Vereniging van Complementaire Aanvullende Therapeuten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met je opnemen. 

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de Geschilleninstantie Aanvullende Therapeuten . Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 125,-. Dit bedrag krijg je terug als je in het gelijk wordt gesteld. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over jouw klacht. Op de site van de geschillen commissie vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

GATVirtueelschild.png

Waarover kun je een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling door de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

TCZ

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014, bij de Inspectie van de Volksgezondheid of een civiel rechter. Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep.

Tuchtrecht Complementaire Zorg

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

TCZ.jpg

Heeft u een klacht en komt u er met uw zorgverlener niet uit?

Neem altijd eerst contact op met Vereniging van Complementaire Aanvullende Therapeuten!